• NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!
    Serdecznie witamy wszystkich Gości naszej wizytówki.

    Parafia
    pw. Św. Maksymiliama M. Kolbego
    w Jaworsku

    • Msze św. porządek zwykły

      18.00 (17.00)

    • Msze św. porządek świąteczny

      8.00, 10.00, 16.00

    • Odpust parafialny

      niedz. po 14 sierpnia

  • Image
  • Terytorium parafii:

    Jaworsko, Łazy Grabińskie

    Historia kościoła

    Kościół wybudowano w latach 1983-1989 wg projektu Józefa Szczebak. Kamień węgielny poświęcony 22 VI 1983 r. przez Ojca św. Jana Pawła II w Krakowie wmurował 21 XII 1983 r. bp Piotr Bednarczyk. Budowę zwieńczono po- święceniem i konsekracją kościoła, których do- konał 15 X 1989 r. bp Jerzy Ablewicz. Ścianę ołtarzową zdobi drewniany krzyż, zapro- jektowany przez Tadeusza Pastwę, a wykona- ny przez Stanisława Rumiana. W prezbiterium znajdują się cztery witraże zaprojektowane przez ks. Tadeusza Furdynę, a wykonane przez Ryszarda Moskwę w Technikum Ceramicznym w Łysej Górze. Droga krzyżowa zaprojektowa- na i wykonana przez Lucjana Orzecha.

  • Duszpasterze

    • Ks. Kazimierz Piekarski

      proboszcz
      data święceń 1983-05-22
      w parafii od 1999-01-01

  • Grupy religijne w parafii

    • Caritas
      Lektorzy
      Ministranci
      Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci
      Schola

  • Dane adresowe parafii

    32-853 Łysa Góra, Jaworsko 1